What is Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Emanuela ROȘU OPRIȘAN

Emanuela ROȘU OPRIȘAN

Blog Your Way to an Awesome Reputation
OPTIM AD CALIFICĂRI, Brașov

CERTIFICARE - întrebări și răspunsuri (part III)

Orice examen poartă cu el o finalitate și ilustrează un drum parcurs cu temeinicie pentru o destinație concretă. Dacă ai citit celelalte două articole din seria dedicată secțiunii de ”Întrebări și răspunsuri”, te-am lămurit ce este calificarea și acum sigur știi care este programul de calificare care ți se potrivește; ai făcut inițierea în ce constă examinarea căreia îi spunem evaluare, pentru a obține simplu și rapid calificarea; iar acum a venit rândul recompensei primite la absolvirea celor două probe ale evaluării – citește mai jos și despre certificatul cu care vei pleca acasă!

CE TIP DE CERTIFICAT OBȚII LA FINALIZAREA EVALUĂRII?

Certificatul de competențe profesionalerecunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar tradus și apostilat este recunoscut și la nivel internațional. Lăsăm aici și câteva precizări din lege, pentru cei care își doresc o completare a informațiilor cu apectele legale ale acestora:

Extras din Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării și al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei nr. 3329/81/2005

ART. 33

  1. Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale, pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente.
  2. Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  3. Certificatele menţionate la alin. 2 au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.
Certificare în urma absolvirii sesiunii de evaluare, în cadrul centrului de evaluare OPTIM AD CALIFICĂRI, Brașov

POȚI OBȚINE CERTIFICATUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE FĂRĂ A URMA UN CURS DE CALIFICARE SAU PERFECȚIONARE?

Pentru a obţine certificatul de competenţe profesionale este nevoie doar să-ți cunoști foarte bine meseria pentru care vrei calificarea.

CUM VERIFICI DACĂ DIPLOMA / CERTIFICATUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE ESTE AUTENTIC?

Deseori, noi cei din echipa OPTIM AD CALIFICĂRI, ne întâlnim cu personajul ”Toma necredinciosul” în personalitatea multora. Cumva ne-am obșinuit să credem că familiaritatea cu birocrația acestei țări, pentru mulți înseamnă pură îndoială atunci când află de existența altor metode simple și rapide care le face economie de bani și mai ales de timp.

În acest context, Certificatul de Competențe Profesionale, alternativa Certificatului de Calificare Profesională, obținut prin procesul de evaluare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale (studiu individual, experiența la locul de muncă, etc.) devine adesea un subiect pus sub semnul întrebării.

Cu dorința de a vă clarifica orice dilema, poate încă prezentă în informațiile pe care le dețineți, vă confirmăm faptul că, din punct de vedere al finalității procesului, nu există nici o diferență între Evaluarea Competențelor Profesionale și Cursurile de Calificare

Certificatele obtinute atât în urma unui curs de calificare sau a unui curs de inițiere/perfecționare și cele obținute în urma susținerii unei evaluări de competențe profesionale sunt echivalente. Principala diferență este că prin procesul de evaluare și certificare competențele sunt demonstrate/certificate, în timp ce, prin formarea profesională acestea sunt formate.

Și mai exact, formarea profesională se adresează persoanelor care doresc să învețe o meserie, în timp ce evaluarea competențelor se adresează acelor persoane care au deja experiență în muncă și vor certificatul care să le ateste competențele.

Certificare în urma absolvirii sesiunii de evaluare, în cadrul centrului de evaluare OPTIM AD CALIFICĂRI, Brașov

ÎN CÂT TIMP ȚI SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL?

Certificatul ți se va elibera în termen de o săptămână de la finalizarea evaluării. Cine poate ridica diploma în numele titularului dacă acesta este plecat din ţara sau nu se poate prezenta la eliberare? Diploma poate fi eliberată doar titularului, în baza cărții de identitate, în original. În situaţia în care acesta nu poate ridica certificatul din diferite motive poate împuternici o persoană să facă acest lucru în numele său. Împuternicirea se face prin procură notarială specială, care poate fi încheiată la orice notar public de pe teritoriul României sau din străinătate.

TREBUIE SĂ PLĂTEȘTI SUPLIMENTAR PENTRU ELIBEREREA CERTIFICATULUI?

Nu există costuri suplimentare. Taxa de evaluare cuprinde toate costurile calificării în baza experienței de muncă (sustinerea testului scris, accesul la proba practică, coffee corner-ul, emiterea și eliberarea diplomei, emiterea și eliberarea adeverințelor ce atestă înscrierea la evaluare (dacă este cazul)).

ESTE RECUNOSCUT CERTIFICATUL DE ORICE ANGAJATOR SAU DOAR DE CEL LA CARE ERAI ANGAJAT ÎN MOMENTUL EVALUĂRII?

Certificatele sunt recunoscute şi au valabilitate la orice angajator de pe teritoriul României sau al statelor membre UE. Iar baza legală este următoarea: art. 33 din ordinul 4543/2004 Min. Muncii și Min. Educației privind aprobarea procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite prin alte căi decât cele formale. 

Certificatul de competențe profesionale este recunoscut de RAR, ANRE, Min. Turismului, ISCIR și alte autorități?

Certificatele de competențe profesionale obţinute în urma evaluărilor organizate de centrul nostru au valoarea certificatelor de calificare / absolvire obținute în urma cursurilor de formare profesionale. Acestea au regimul actelor de studii și fac dovada calificării pentru meseria în care ai fost evaluat.

Cu alte cuvinte, certificatul de competențe profesionale este recunoscut de toate autoritățile din România, inclusiv de RAR (Registrul Auto Român), ANRE (Autoritatea pentru Reglementarea Energiei), Min. Turismului, ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat).

TE POȚI ANGAJA ÎN STRĂINĂTATE CU CERTIFICATUL OBȚINUT PRIN EVALUAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE?

Certificatele de competențe profesionale obţinute în urma evaluărilor organizate în cadrul centrului nostru sunt recunoscute naţional (de orice instituţie sau autoritate) şi la nivelul Uniunii Europene. Pentru recunoaşterea înafara României poate fi necesară apostilarea certificatului şi traducerea acestuia în limba ţării unde se utilizează.

Noi, OPTIM AD CALIFICĂRI, îți luăm povara ”hârtii multe de făcut” de pe umeri și pe cea a interacțiunii cu instituțiile statului. Pentru că realizăm, în numele tău, toate demersurile necesare în vederea avizării, apostilării, traducerii și legalizării Certificatului de Competențe Profesionale. Printr-o singură deplasare la Biroul Notarial Public ne vei împuternici în vederea procedurii.

Acum ești mai bogat și ai motive să fii și mai sigur pe tine. Informațiile noastre prețioase au rămas la tine. Dacă vrei să ne dai de lucru, contactează-ne și vei afla și care este costul serviciilor de apostilare.

calificare pe baza experienței, recunoașterea experienței profesionale, programe autorizate ANC, alternativă cursuri de calificare profesională ACREDITATE, OFERTE de pret OPTIM AD CALIFICARI validarea cunoștințelor dobândite prin muncă, fără curs.

Abonează-te la newsletter și vei primi regulat informații de la specialiștii OPTIM AD CALIFICĂRI!

Prin abonarea la Newsletter-ul OPTIM AD CALIFICĂRI, îmi ofer consimțământul pentru:

Sunt de acord ca OPTIM AD CALIFICĂRI să prelucreze datele mele personale comunicate către aceasta, cu scopul informării mele prin intermediul e-mail-ului. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar. Pot revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior, prin dezabonarea de la newsletter-ul Optim Ad Calificări și de asemenea, pot solicita modificarea sau ștergerea completă a datelor cu caracter personal la adresa de e-mail marketing@optimad-calificari.ro. Totodată, consimt că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv, ci doar începând cu ziua revocării consimțământului). Declar pe proprie răspundere că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopuri de marketing și comunicare.