Ludmila SOCACIU

Ludmila SOCACIU

Coordonator Centru Evaluare OPTIM AD CALIFICĂRI, Brașov

Cheltuielile de formare profesională

POT FI DEDUSE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT?

Angajatorii preferă să recruteze personal deja “școlit” pentru a nu depune un efort financiar în pregătirea acestora pentru postul pe care urmează să-l ocupe. Când spunem “pregătire” ne referim la acele cursuri de formare profesională care îi ajută pe angajatori să aibă un personal calificat pentru posturile companiei.

Totuși, legislația îi obligă pe aceștia să se preocupe de formarea profesională a propriilor angajați. Astfel,

conform Codului muncii titlul VI – art. 194, angajatorii au obligaţia de a efectua formarea profesională a salariaţiilor, pe cheltuiala acestora cel puţin odată la 2 ani (dacă angajatorul are cel puţin 21 de salariaţi), sau odată la 3 ani dacă numărul angajaţilor este sub 21 de salariaţi.

Totodată, legislația nu doar că îi obligă pe angajatori să aibă în vedere formarea profesională a angajaților, dar le oferă și sprijin în acest sens. Potrivit art. 21 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal – “cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt deductibile la calculul profitului impozabil”.

Pentru o mai vastă explicație a ceea ce înseamnă deductibilitate în formarea profesională, am analizat și art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, care spune că formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă, organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.

CINE POATE BENEFICIA DE BENEFICIUL FISCAL PRIVIND DEDUCTIBILITATEA CHELTUIELILOR?

Pentru ca angajatorii să beneficieze de deductibilitatea cheltuielilor pentru formarea profesională a angajaților, aceștia trebuie să respecte următoarele reguli:

cheluielile sunt deductibile doar pentru formarea profesională inițială și formarea profesională continuă:

Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite (calificare / certificare competențe profesionale), fie dobândirea de noi competenţe (cursuri de calificare sau perfecționare).

cursul de formare profesională trebuie să aibă legătură cu activitatea desfăsurată pentru societate, activitate ce este prevazută de contractul de mandat;

formarea profesională trebuie realizată de furnizori de servicii de pregătire profesională autorizați de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări).

Angajatorii sunt încurajați să-și califice personalul pentru ca activitățile desfășurate de către companii să fie unele conforme cu standardele impuse prin legislație. 

ANGAJATORII POT ORGANIZA PROGRAME DE CALIFICARE CU RECUNOAȘTERE INTERNĂ?

Companiile mari care au inclusiv codul CAEN 8559 – ALTE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT activat la ONRC, pot organiza cursuri de calificare / programe de pregătire profesională, cu recunoaștere internă. Acestea au statutul de furnizori de formare profesională neautorizati și au obligația respectării prevederilor legislative stipulate în OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, printre care:

  1. Înregistrarea în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi (art. 32, litera b)  – OG 129/2000). Unde: Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formale Profesională (AJPIS);
  2. Notificarea* începerii programului de formare cu 5 zile înainte de începerea programului de formare profesională (art. 36 – OG 129/2000)
  3. Completarea Anexei 7 conform Normelor metodologice – tabel cu salariaţii ce au beneficiat de formare profesională** organizată de angajator (art. 21 alin. 3) – OG 129/2000 şi Anexă 7). Termen: la finalizarea programului de formare profesională.
  4. Raportare trimestrială conform anexei 7. Termen: până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor. (art. 60 – OG 129/2000, Anexa 7 și art. 2^1 alin. (3) din HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor)

*Notificările se transmit la adresa secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din județul Brașov, la adresa de email [email protected] sau [email protected] (Email-uri valabile numai pentru companiile care au sediul social în Jud. Braşov).

**programele de formare profesională vor respecta standardele ocupaționale aferente calificării/meseriei vizate.

SUNT DEDUCTIBILE CHELTUIELILE DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A ANGAJAȚILOR?

Menționăm faptul că OptimAD Calificări din Brașov (OAD) este un Centru de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale Autorizat în baza Ordonanței Guvernului 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Acesta oferă servicii de calificare prin evaluarea competențelor profesionale obținute la locul de muncă sau în alte împrejurări non formale.

Angajații care participă la programele de calificare prin evaluare, organizate de OAD, obțin în doar câteva zile o diplomă recunoscută la nivel național și internațional și pot fi încadrați corespunzător pe post, imediat.

IMPORTANT:

Cheltulielile cu evaluarea și certificarea competențelor profesionale (calificarea) angajaților sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Noi știm că oamenii sunt cei mai importanți! Tocmai de aceea apreciem oamenii, dar și munca acestora.

Împreună dăm valoare muncii tale!

cursuri de calificare acreditate Brasov_ cursuri de formare profesionala Brasov, evaluari competente profesionale _ calificari in baza experientei de munca _ locuri de munca _OPTIM AD CALIFICARI BRASOV

Citește AICI cum poți obține calificarea fără un curs de lungă durată

Alte articole recomandate:

Nou în portofoliu: Instalator panouri fotovoltaice

România face parte din rândul țărilor care doresc alinierea la standardele europene și nu numai. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că viziunea europeană/mondială trebuie să se reflecte și în strategiile de dezvoltare ale României.

Una dintre cele mai importante strategii de…

CITEȘTE MAI MULT »
Calificarea prin evaluare_Potrivit Persoanelor care Cunosc Meseria și Doresc o Calificare fără Absolvire Cursuri.

Calificare prin FORMARE profesională sau EVALUARE Competențe?

Atunci când doreşti să te angajezi undeva eşti întrebat de calificările pe care le ai. În principiu, toată lumea ştie că pentru a dovedi că ai o anumită calificare trebuie să ai o diplomă care să ateste acest lucru, dar mult mai puțină lume ştie exact care sunt condiţiile legale pentru a obţine o diplomă şi ce trebuie să faci concret pentru a te califica într-o meserie…

CITEȘTE MAI MULT »
calificare prin evaluare MECANIC AVIAȚIE_Optim AD Calificări

Evaluatori. Mentori. Oameni cu Experiență.

Astăzi vă facem “cunoștință” cu oamenii care ne ajută pe noi, ca organizație și pe voi, ca persoane ce au nevoie de îndrumare, sprijin, recunoaștere și validare profesională – EVALUATORII de competențe profesionale din cadrul centrului OPTIM AD Calificări (OAD).

CITEȘTE MAI MULT »

Abonează-te la newsletter și vei primi regulat informații de la specialiștii OPTIM AD CALIFICĂRI!

Prin abonarea la Newsletter-ul OPTIM AD CALIFICĂRI, îmi ofer consimțământul pentru:

Sunt de acord ca OPTIM AD CALIFICĂRI să prelucreze datele mele personale comunicate către aceasta, cu scopul informării mele prin intermediul e-mail-ului. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar. Pot revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior, prin dezabonarea de la newsletter-ul Optim Ad Calificări și de asemenea, pot solicita modificarea sau ștergerea completă a datelor cu caracter personal la adresa de e-mail [email protected] Totodată, consimt că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv, ci doar începând cu ziua revocării consimțământului). Declar pe proprie răspundere că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopuri de marketing și comunicare.

cursuri de calificare acreditate Brasov, evaluari competente profesionale, calificari in baza experientei de munca,  locuri de munca, OPTIM AD CALIFICARI BRASOV, Cursuri de calificare Brasov, calificari fara curs, diplome fara curs, centru de calificare autorizat

calificare pe baza experienței,  recunoașterea experienței profesionale, program autorizat ANC, alternativă cursuri de calificare profesională ACREDITATE, OFERTE de pret OPTIM AD CALIFICARI

Ludmila Socaciu – Coordonator Centru OPTIM AD CALIFICARI BRASOV- Centru de formare profesionala si evaluare_Autorizat de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC)