Ludmila SOCACIU

Ludmila SOCACIU

Coordonator Centru Evaluare OPTIM AD CALIFICĂRI, Brașov

RECONFIGURARE TRASEU – Pandemia ți-a dat planurile peste cap și iei în calcul reîntorcerea #ACASA?

Nu te așteptai la asta, dar contextul internațional actual te-a făcut să regândești planurile relocării în țară. Printre altele, te întrebi dacă este necesară echivalarea studiilor efectuate în străinătate și care este procedura de recunoaștere a diplomelor. Am cules câteva informații care te ajută să faci lumină în subiect.

Ce înseamnă echivalarea?

Echivalarea reprezintă evaluarea și recunoașterea studiilor/diplomelor obținute în afara țării, prin compararea acestora cu sistemul educațional din România și identificarea nivelului/domeniului și/sau specializării, în vederea continuării studiilor în România sau accesului cetățenilor străini pe piața forței de muncă din România.

Cu ce mă ajută să îmi echivalez studiile la întoarcerea în țară?

În afara situației în care echivalarea studiile permite continuarea acestora în România, situație în care nevoia este lesne de înțeles, procedura are și alte beneficii. Suntem tentați să punem pe primul loc experiența în domeniu, oricare ar fi acesta, și nu studiile, însă sunt joburi pe care, fără diplomă de licență sau calificare, nu le poți accesa, oricât ai fi de bun. De asemenea, având în vedere deficitul de locuri de muncă, în procesul de recrutare, angajatorii elimină din start candidații care nu-și pot dovedi studiile, experiența.

DIPLOMA DE CALIFCARE-AVANTAJ LA ANGAJARE

Ce diplome pot fi echivalate în România?

Poți solicita recunoașterea și echivalarea diplomei tale obținute fie în urma studiilor preuniversitare (studii de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală), fie în urma studiilor universitare (licenţă, master şi doctorat)

Cine reglementează procesul?

  • Diplomele care atestă calificările profesionale nereglementate sunt evaluate și recunoscute de către Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).
  • Pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor care atestă calificări profesionale reglementate sectorial (ex. medic, farmacist, architect), obținute în afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, este necesar să vă adresați CNRED.
  • Diplomele care atestă calificările profesionale reglementate obținute în statele membre UE sunt evaluate și recunoscute de către Instituțiile publice sau organismele profesionale competente (ex. Registrul Urbaniştilor din România, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, Inspectoratul de Stat în Construcții)
  • Calificările profesionale care atestă o specialitate medicală efectuată în afara granițelor sunt recunoscute și echivalate de către Ministerul Sănătății, procedura fiind disponibilă aici.

Cum funcționează?

Concret, depui ”dosarul de echivalare” online, la registratura, prin posta sau curier rapid si astepti decizia privind recunoasterea diplomei. Poti urmari statusul dosarului aici.
Evaluarea realizată de CNRED/ Min. Sănătății / Instituțiile competente se poate concretiza prin recunoaștere automată sau pot fi dispuse testări suplimentare: examene de diferența sau alte măsuri compensatorii.
În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște în mod automat, domeniul și/sau specializarea urmate.

Ce conține dosarul de echivalare?

Nu uita să pui în dosarul de echivalare:
– Cerere;
– Foaie matricolă pentru clasele urmate în sistemul de învățământ din România (dacă este cazul) – original;
– Documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii și traduceri autorizate;
– Document de identificare valabil al elevului – copie;
– Alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Este necesar să apostilez actul de studii ce doresc să fie recunoscut/echivalat în Romania?

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.
Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente, actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate.
Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă.
Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă.

Vezi aici GHIDUL COMPLET DE RECUNOAȘTERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ȘI CALIFICĂRI DOBÂNDITE ÎN STRAINĂTATE…

Vezi aici ofertele acum în derulare…

Alte articole recomandate:

Abonează-te la newsletter și vei primi regulat informații de la specialiștii OPTIM AD CALIFICĂRI!

Prin abonarea la Newsletter-ul OPTIM AD CALIFICĂRI, îmi ofer consimțământul pentru:

Sunt de acord ca OPTIM AD CALIFICĂRI să prelucreze datele mele personale comunicate către aceasta, cu scopul informării mele prin intermediul e-mail-ului. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar. Pot revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior, prin dezabonarea de la newsletter-ul Optim Ad Calificări și de asemenea, pot solicita modificarea sau ștergerea completă a datelor cu caracter personal la adresa de e-mail marketing@optimad-calificari.ro. Totodată, consimt că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv, ci doar începând cu ziua revocării consimțământului). Declar pe proprie răspundere că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopuri de marketing și comunicare.