TIP CERTIFICAT

Certificat de Competențe Profesionale emis de A.N.C.
Recunoscut de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ANRE gaze / electrice,
RAR (Registrul Auto Român), autoritățile din UE (apostilat).
Autorizat

AVANTAJELE OBȚINERII
CERTIFICATULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE - dovada calificării

 • are valoarea certificatului de calificare obținut prin curs de formare profesională;
 • se acordă în baza evaluării a ceea ce știi să faci, practic, în condiţii reale de muncă;
 • nu necesită participarea la un curs de formare profesională;
 • se obține în numai câteva zile susținând o evaluare (probă scrisă + probă practică);
 • are regimul actelor de studii;
 • are valabilitate permanentă;
 • este recunoscut la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene (inclusiv în Israel), conform prevederilor O.G. 129/2000, si Ordinul Min. Muncii nr. 4543/468 din 2004, art. 33, cu modificările și completările ulterioare;
 • oferă recunoașterea competențelor (experienței de muncă), indiferent de modul în care acestea au fost dobândite;
 • poate fi eliberat în cel mult 48 de ore de la ultima zi de evaluare;
 • poate fi obținut pentru diverse domenii: construcții civile sau industriale, auto, industrie, HoReCa, aviație s.a.;
 • poate fi echivalat ONLINE pe platforma NARIC (National Information Recognition Center) pentru utilizarea acestuia in Marea Britanie;
 • poate face diferența la un interviu de angajare, dacă tu îl ai și ceilalți candidați nu-l au.

Citește răspunsul oficial dat de A.N.C. cu privire la recunoașterea certificatului de competențe profesionale obținut în urma unui proces de evaluare.  (pdf anexa 1)

Mai jos găsești câteva articole de interes din ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei Nr. 4543/468 din 23 august 2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

ART. 33

(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.

(3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

ART. 34
(1) Autoritatea Naţională pentru Calificări tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţe profesionale.

(2) Certificatele de competenţe profesionale au recunoaştere naţională şi regimul actelor de studii.

Acest certificat îți oferă posibilitatea:

 • de a practica legal meseria pentru care l-ai obținut în urma evaluării;
 • de a te angaja pe un post superior celui de muncitor necalificat;
 • de a te specializa în domeniu, implicit de a participa la cursuri de formare profesională;
 • de a te autoriza ANRE / RAR;
 • de a munci în străinătate pentru un salariu mai mare.
cursuri de calificare acreditate Brasov_ evaluari competente profesionale _ calificari in baza experientei de munca _ locuri de munca _OPTIM AD CALIFICARI BRASOV

CERTIFICATELE DE COMPETENȚE PROFESIONALE au recunoaștere profesională și în afara teritoriului României, prin traducere legalizată și /sau aplicarea APOSTILEI.

Certificatele carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în țarile care au aderat la Convenția de la Haga.
Specimen certificat de competente profesionale APOSTILAT

În atenția persoanelor care CERTIFICATELE DE COMPETENȚE PROFESIONALE au recunoaştere profesională şi în afara teritoriului României, prin aplicarea apostilei. Certificate cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în țările care au aderat la Convenția de la Haga. Aplicarea apostilei se face de către organele competente. În vederea aplicării apostilei, este necesară verificarea autenticităţii certificatului prin procedura de avizare (prevăzută la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare).

PASUL 1. AVIZAREA CERTIFICATULUI (în vederea apostilării) În primă fază este necesar să vă adresaţi Secretariatului A.N.C. pentru obținerea avizului de autenticitate.

UNDE: Autoritatea Națională pentru Calificări, București,
nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 55-56.ACTE NECESARE:

 • Cerere tip de la secretariatul ANC
 • Actul ce urmează să fie avizat, în original;
 • Procură notarială pentru împuternicit și copie carte identitate (dacă este cazul).

PASUL 2. APOSTILAREA CERTIFICATULUI Apostilarea se realizează de către Instituţia Prefectului Județului in care aveți domiciliul.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip
 • Actul ce urmează să fie avizat, in original;
 • Procură notarială pentru împuternicit și copie carte identitate (dacă este cazul).

APLICAREA APOSTILEI POATE FI SOLICITATĂ DE:

a) titularul actului;
b) soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului;
c) altă persoană fizică, care prezintă procura notarială sau împuternicire avocaţială;

d) o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;

PASUL 3. TRADUCEREA documentului
PASUL 4. LEGALIZAREA traducerii de către un notar
PASUL 5. APOSTILAREA TRADUCERII la Camera Notarilor

Pentru verificarea Apostilei accesați http://www.apostila.mai.gov.ro/

Centrul OPTIM AD Calificări poate presta la cerere servicii  complete de avizare,  apostilare, traducere și legalizare.

 


calificare pe baza experienței în muncă, recunoașterea experienței profesionale, program autorizat ANC,cursuri acreditate Brasov, cursuri de formare profesională, alternativă cursuri de calificare profesională, program adresat persoanelor cu experiență în muncă, calificare prin evaluarea cunoștintelor / competențelor, cursuri de calificare / programe de evaluare, diplome recunoscute în UE, calificare rapidă, diploma recunscută.</font size=”2″>